شبکه بانکی پیرادتحولی شگرف در صنعت پرداخت شرکت

ماجراجویی در صنعت پرداخت با کشف مسیرهای جدید

در دنیای امروزه که اکثر فینتک های ایرانی در فکر ایجاد درآمد از راهکارهای کهنه و قدیمی هستند، ما مسیر جدیدی را در پیش گرفته ایم. مسیری که زحمت کشف آن را به دوش کشیدیم تا ماجراجویی های خود را در صنعت پرداخت به اوج برسانیم.

network

شبکه بانکی پیراد آمیخته ای از خدمات بانکی، راهکارهای پرداختی و نرم افزار های فوق هوشمند سازمانی می باشد. در این شبکه یکپارچه، خدمات بانک های مختلف در قالب راهکارهای پرداختی نوین توسط نرم افزار های هوشمند پیراد ارايه میشوند. خدمات ارايه شده در شبکه بانکی پیراد در هیچ بانک و شرکت پرداختی ارئه نمیشود

network

با اینکه تمام فینتک ها و استارتاپ های ایرانی مدعی ارائه خدمات آنلاین هستند، اما به ندرت مشاهده می کنیم که تمام خدمات آن ها به معنای واقعی آنلاین باشد. دخالت اپراتورها در بعضی از فرآیندهای یاد شده، موجب افزایش زمان و هزینه می شود. در شبکه بانکی پیراد تمامی خدمات به صورت کاملاً آنلاین خواهد بود. حذف اپراتورها و کمک به تسریع فرآیندهای پرداختی مهمترین هدف ما در راه اندازی شبکه بانکی پیراد بوده است.

مزایای شبکه بانکی پیراد

پرسرعت ترین سیکل تسویه مالی در کشور
تسویه در ۴ثانیه

شبکه بانکی پیراد

۴ ثانیه

ساتنا

۱۰+ دقیقه

پایا

۱۲+ ساعت

شاپرک

۲۴+ ساعت

شبکه ای با رشد بی نهایت

شبکه بانکی پیراد به هیچ شرکت پرداختی و بانکی محدود نمی باشد. این شبکه با گنجایش رشد بی نهایت توانایی ارائه تمامی خدمات بانکی و پرداختی را داراست.جابجا کردن مرز های فینتک کشور ،مسولیتی است که بر دوش ما نهاده شده است.

تماس با ما

از طریق فرم زیر، سوالات خود را با ما در میان بگذارید.

info@Payrad.org

تهران،پارک علم‌و‌فناوری دانشگاه تهران